Dementie klachten

Een aantal studies wijst op een mogelijk gunstig effect van het slikken van omega-3 vetzuren bij slecht leergedrag en depressiviteit. Verder zijn er aanwijzingen dat het slikken van langeketenvetzuren positieve effecten heeft op gedragsstoornissen zoals hyperactiviteit (ADHD). Ook hiervoor geldt dat de gerapporteerde effecten nog onvoldoende onderbouwd zijn en deels tegenstrijdig.

Omega 3 proefpakket bestellen