Vragen? Bel: 0900 - 109 0 109

Omega 3

Bestel nu omega 3

Omega-3-vetzuren (visvetzuren) zijn meervoudig onverzadigde vetzuren. De bekendste zijn alfa-linoleenzuur (ALA), eicosapentaeenzuur (EPA) en docosahexaeenzuur (DHA). Er zijn sterke aanwijzingen dat de inneming van voorgevormd EPA/DHA, zoals aanwezig in vette vis, extra bescherming geeft tegen hart- en vaatziekten. De Gezondheidsraad adviseert daarom 2 keer per week vis te eten, waarvan ten minste 1 keer vette vis. Dit levert de geadviseerde hoeveelheid visvetzuren van 450 mg/dag.

Gezondheidseffecten

EPA en DHA blijken vooral een effect te hebben op acute hartsterfte, of plotselinge hartstilstand, met name bij mensen die al eerder een hartinfarct hebben doorgemaakt. Dat komt doordat ze een gunstig effect hebben op het hartritme. Viseters hebben bovendien minder kans op een herseninfarct dan niet-viseters.

Babyvoeding

Omdat te vroeg geboren baby’s zelf nog niet voldoende omega-3-vetzuren kunnen maken, worden deze toegevoegd aan zuigelingenvoeding voor te vroeg geboren baby’s. Met name EPA en DHA spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van hun gezichtsvermogen en hun zenuwstelsel. Het staat nog ter discussie of het zinvol is omega-3-vetzuren toe te voegen aan zuigelingenvoeding voor voldragen baby’s.

Zwangere vrouwen

De ontwikkeling van ongeboren kinderen is gebaat bij een goede voorziening met omega-3-vetzuren. Aanvulling van de voeding met EPA/DHA-supplementen of meer vette vis, levert hogere gehaltes op in het bloed. Hiervan zijn nog geen duidelijke effecten aangetoond op de groei en ontwikkeling van de baby. Wel zijn er enkele aanwijzingen voor een gunstig effect op het geheugen van de moeder en een kleinere kans op depressiviteit.

Gedragsstoornissen, depressie en dementie

Een aantal studies wijst op een mogelijk gunstig effect van het slikken van omega-3 vetzuren bij slecht leergedrag en depressiviteit. Verder zijn er aanwijzingen dat het slikken van langeketenvetzuren positieve effecten heeft op gedragsstoornissen zoals hyperactiviteit (ADHD). Ook hiervoor geldt dat de gerapporteerde effecten nog onvoldoende onderbouwd zijn en deels tegenstrijdig.

Reuma

Omega-3-vetzuren hebben een ontstekingsremmende werking. Bij aandoeningen als reumatische artritis kunnen supplementen met visolie gunstige effecten hebben. De omvang en kwaliteit van de studies zijn echter nog ontoereikend voor een definitief oordeel.

Omega 3 bestellen