Vragen? Bel: 0900 - 109 0 109

Bel-me-niet-register

Bel-me-niet-register

Als onderdeel van haar wervingscampagne maakt i-Vitality gebruik van telemarketing. Ondanks het feit dat wij ons bewust zijn van de publieke opinie ten aanzien van telemarketing, zijn wij er van overtuigd dat wanneer dit medium op een juiste en adequate manier wordt ingezet dit een zinvol en effectief medium is om onze producten op een goede manier te verkopen. Vooral het feit dat er pas een product verkocht wordt na een persoonlijk gesprek met de consument spreekt ons aan en past bij onze filosofie. i-Vitality realiseert zich dat deze manier van verkopen ook een schaduwzijde heeft en stelt alles in het werk om klachten en overlast op dit terrein te verkomen.

Gedragscode telemarketing

Om te beginnen conformeren wij ons als organisatie aan de gedragscode telemarketing opgesteld door de DDMA en de KSF. Om de code telemarketing te lezen klik hier. Daarnaast hebben wij ons uiteraard te houden aan de voorwaarden gesteld aan het bel-me-niet- register (BMNR). i-Vitality “schoont” haar belbestanden te allen tijde en conform regelgeving. Staat u in het BMNR en bent u toch door ons gebeld, dan willen wij beginnen met het aanbieden van onze excuses. Wij nemen dit bijzonder serieus en willen dan ook graag voor u uitzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren. Wanneer u ons een e-mailbericht stuurt, waarin u aangeeft dat u in het BMNR staat en toch door ons gebeld bent, met daarbij de datum en tijd waarop u gebeld bent en het telefoonnummer waarop u gebeld bent dan ontvangt u binnen 5 werkdagen een antwoord van ons.

Ook overige klachten m.b.t. onze inzet via telemarketing nemen wij bijzonder serieus en vernemen wij graag van u. Bent u nog niet aangesloten bij het BMNR, maar wil u dit wel, dan kunt u zichzelf inschrijven via www.bel-me-niet.nl